Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ

     Σε  κάθε ευνομούμενη πολιτεία βασικό καθήκον και υποχρέωσή της αποτελεί η παροχή κάθε είδους εξασφαλίσεων στους πολίτες της,  σε όλες εκείνες τις υλικές , ηθικές και ψυχολογικές  ανάγκες τους, που οργανώνουν  πρακτικά, από κοινωνική άποψη  το αίσθημα ασφάλειάς τους.  Τέτοιες εξασφαλίσεις επιβάλλεται να είναι, μεταξύ άλλων ,στην εργασία, στην κατοικία, στην περίθαλψη , στην έννομη τάξη και ασφάλεια κ.λ.π.

    Στην Αθήνα όμως,  των δανειακών συμβάσεων , των μνημονίων και της εκ μέρους των δανειστών  ασκούμενης σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών της ανάλγητης αποικιακής πολιτικής , όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός από την  κοινωνική συνοχή που καταρρέει, αποδομείται ταχύτατα το κοινωνικό κράτους και μαζί με αυτό οι κάθε είδους εξασφαλίσεις που αυτό παρείχε στους πολίτες.
   Η πρωτοβάθμια κατ’ αρχήν και στη συνέχεια το σύνολο της δημόσιας παροχής περίθαλψης καταργείται , η ανεργία και η φτώχεια  καλπάζουν, η ακίνητη ιδιοκτησία , σε συνθήκες δραματικής  μείωσης των εισοδημάτων των δανειοληπτών  παραδίδεται
σταδιακά στην αρπάγη των Τραπεζών και ενώ η εγκληματικότητα, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αυξάνεται, το κράτος αδυνατεί να  προστατέψει  την ζωή και την περιουσία των πολιτών του. Ένα σύννεφο φόβου και ανασφάλειας σκεπάζει την πόλη και σκιάζει την ζωή των κατοίκων της.
   Η σημερινή Δημοτική Αρχή και οι άλλες Κυβερνητικές Δημοτικές Παρατάξεις, αντιλαμβανόμενες τους Δήμους ως προεκτάσεις του κεντρικού κράτους και της πολιτικής του , αποδέχονται ως εύλογη και φυσιολογική την παραπάνω κατάσταση και χρησιμοποιώντας τους Δήμους σαν μηχανισμούς επιβολής της κρατικής - κυβερνητικής πολιτικής επαγγέλλονται μέτρα ανακούφισης του πληθυσμού, με τελικό σκοπό  την μείωση των αντιστάσεών του απέναντι στην γενοκτονία που υφίσταται.
  Οι λοιπές κομματικές Δημοτικές Παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες επίσης αντιλαμβάνονται τους Δήμους ως προεκτάσεις του κεντρικού κράτους και της πολιτικής του, σχεδιάζουν να τους χρησιμοποιήσουν σαν μηχανισμούς παρέμβασης σε αυτό , με τελικό σκοπό την ανάληψη της κυβερνητικής διαχείρισης από τα κόμματα που εκπροσωπούν.
   Το σύνολο επομένως των κομματικών, Κυβερνητικών και Αντιπολιτευομένων, συνδυασμών αντιμετωπίζει τους πολίτες και τα προβλήματά τους με αδιαφορία και επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τους Δήμους για κομματικά οφέλη,  που αφορούν την νομή της Κρατικής και της Κυβερνητικής εξουσίας.
   Η δική μας Κίνηση που αντιλαμβάνεται τους Δήμους σαν θεσμούς Λαϊκούς και Δημοκρατικούς και σαν Κύτταρα Λαϊκής Κυριαρχίας και Εξουσίας,  οφείλει να προτείνει για τον Δήμο πρωτοβουλίες Αυτοπροστασίας των πολιτών , ώστε να σταθεροποιήσει σε αυτούς το ελάχιστο αίσθημα ασφάλειας που να τους επιτρέπει να γίνουν πολιτικά ενεργοί.  Είναι προφανές , ότι τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να βασιστούν στην εθελοντική συμμετοχή και ανταπόκριση αντίστοιχων ομάδων πρωτοβουλίας και μεμονωμένων πολιτών ,  που κατανοούν αυτή την σκοπιμότητα και θα λειτουργούν σε συνθήκες αυτοδιαχείρισης του αντικειμένου τους.  
     Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει να ανοίξει  την συζήτηση για την αναγκαιότητα αυτή, προτείνοντας και κάποιες κατ’ αρχήν τέτοιου χαρακτήρα Δημοτικές Πρωτοβουλίες, όπως :

-          Παρέμβαση στην ανεργία των νέων και ταυτόχρονα στην εμπορική αλυσίδα των  τροφίμων με την αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων και ακαλλιέργητων γαιών, πρώτα στην Αττική και μετά σε ολόκληρη την Ελλάδα.  Οι όχι λίγοι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ενδιαφερόμενοι , μετά από κατάλληλη εκπαίδευσή τους σε ειδικές και βιολογικές παραγωγές, από την αντίστοιχη εθελοντική ομάδα που να λειτουργεί στα πλαίσια του Δήμου, να προσανατολίζονται , με τεχνική βοήθεια στην αρχή, σε εκτός φυσικά της Αθήνας προκαθορισμένες εκτάσεις, σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. Η αντίστοιχη υποστήριξη Καταναλωτικών Συνεταιρισμών, σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο, και η απ’ ευθείας διασύνδεσή τους με τους νέους παραγωγούς είναι δυνατόν να υποβοηθήσει απόπειρες γενικότερης εξυγίανσης στο εμπόριο τροφίμων.  

-          Προστασία των δανειοληπτών με την σύσταση πολυμετοχικής Κτηματικής Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, που να λειτουργήσει με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του Δήμου, υπό την Διαχείριση και την Διοίκηση αντίστοιχης εθελοντικής ομάδας.  Η εταιρεία αυτή, με η χωρίς την συνεργασία άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μπορεί να αγοράζει από τις δανείστριες Τράπεζες, στην δευτερογενή αγορά, ληξιπρόθεσμα και επισφαλή στεγαστικά δάνεια, σε μέρος μόνον της ονομαστικής τους αξίας και να τα διαχειρίζεται χωρίς ή με μικρό κέρδος απόσβεσης παγίων στην συνέχεια , πολύ πριν τους επαπειλούμενους πλειστηριασμούς των αντίστοιχων ακινήτων.

-          Προστασία των κατοίκων του Δήμου και των περιουσιών τους από την συνεχώς διογκούμενη και ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα με την συγκρότηση  εθελοντικής Λαϊκής Πολιτοφυλακής, κατά συνοικία και κατά διαμέρισμα, υπό Δημοτική διαχείριση , Διοίκηση και Εκπαίδευση. Η κατά Δημοτικό Διαμέρισμα και η Κεντρική  Διοικήσεις της μπορεί να εκλέγονται από καθολικές ψηφοφορίες όλων των κατοίκων (και όχι μόνον των δημοτών) του Δήμου και να είναι αντιστοίχως κατά μέρος η στο σύνολό τους ανακλητές. Η Λαϊκή αυτή πολιτοφυλακή με τακτικές και αιφνίδιες περιπολίες πεζές και αυτοκινούμενες μπορεί να αστυνομεύει τις γειτονιές , ώστε η κρατική Αστυνομία παραμένοντας στο κέντρο της πόλης να ασκεί εκεί  επαρκή και αποτελεσματική αστυνόμευση. 


-          Το πρώην Δημοτικό Νοσοκομείο να επιστρέψει στην Δημοτική διαχείριση και Διοίκηση και να οργανωθεί σε Κεντρική για την Αθήνα αυτοδιαχειριζόμενη, εθελοντικής στελέχωσης, μονάδα Παροχής Περίθαλψης, με  αντικείμενο μεταξύ των άλλων και την φροντίδα  των ανασφάλιστων κάτοικων της Αθήνας. Να αξιοποιηθούν αντιστοίχως  ορισμένα από τα μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα του Δήμου,  για την  φροντίδα αναξιοπαθούντων αστέγων συμπολιτών μας, ως αυτοδιαχειριζόμενες, εθελοντικής στελέχωσης, μονάδες για την στέγασή τους .