Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ 9