Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Παρουσίαση της Δημοτικής Κίνησης ''Δυνάμεις της Κοινωνίας ''

XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ Κώστα Τσιαντη, μετά το πέρας της Παρουσίασης της Δημοτικής Κίνησης ''Δυνάμεις της Κοινωνίας'' για την Αθήνα. 

ΒΙΝΤΕΟ