Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Με το προσύμφωνο αυτό επαναβεβαιώθηκε ότι ή χώρα βρίσκεται και θα βρίσκεται επί μακρόν υπό επιτροπεία και με χειρότερους όρους και προϋποθέσεις λόγω του ότι η τετράμηνη παράταση εξυπηρετεί μόνο την ολιγόμηνη στήριξη των ελ. τραπεζών και αφήνει σε κενό τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Εξευτελιστήκαμε ως λαός και ταπεινωθήκαμε για ακόμα μία φορά από τους εταίρους μας και γελαστήκαμε όπως φαίνεται από την κυβέρνησή μας και το μόνο ουσιαστικά που κερδίσαμε είναι λεκτικές αλλαγές στην διατύπωση των κειμένων για εσωτερική κατανάλωση.

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 
του Κώστα Βοβολίνη

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΙΑΣ που υπογράψαμε ως Ελλάδα και αναλογιστείτε το μέλλον μας...
Μην δώσετε βάση σε προπαγανδιστικές αναλύσεις για δήθεν επιτυχία και απλά διαβάστε το κείμενο το οποίο είναι σαφές και αποκαλυπτικό για το τι έρχεται.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθεί το μεταφρασμένο κείμενο:
Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που έχουν γίνει από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων είχαμε μαζί με τους Θεσμούς, έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τη νέα ελληνική κυβέρνηση και σήμερα καταλήξαμε σε κοινό έδαφος.

Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο της υπάρχουσας διευθέτησης, το αίτημα της Ελλάδας για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, η οποία διέπεται από μία σειρά δεσμεύσεων.

Ο σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της υπάρχουσας διευθέτησης (συμφωνίας), και με την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας που θα επιθεωρηθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς.

Η παράταση αυτή θα παράσχει επίσης τη γεφύρωση του χρόνου για τις συζητήσεις προς μία πιθανή επόμενη διευθέτηση (συμφωνία) μεταξύ του Eurogroup, των θεσμών και της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μία πρώτη λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων, βασισμένων στην τρέχουσα συμφωνία, έως το τέλος της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου.

Οι θεσμοί θα παράσχουν μία πρώτη άποψη για το κατά πόσον αυτά είναι επαρκή για να