Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Με το προσύμφωνο αυτό επαναβεβαιώθηκε ότι ή χώρα βρίσκεται και θα βρίσκεται επί μακρόν υπό επιτροπεία και με χειρότερους όρους και προϋποθέσεις λόγω του ότι η τετράμηνη παράταση εξυπηρετεί μόνο την ολιγόμηνη στήριξη των ελ. τραπεζών και αφήνει σε κενό τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Εξευτελιστήκαμε ως λαός και ταπεινωθήκαμε για ακόμα μία φορά από τους εταίρους μας και γελαστήκαμε όπως φαίνεται από την κυβέρνησή μας και το μόνο ουσιαστικά που κερδίσαμε είναι λεκτικές αλλαγές στην διατύπωση των κειμένων για εσωτερική κατανάλωση.

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 
του Κώστα Βοβολίνη

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΙΑΣ που υπογράψαμε ως Ελλάδα και αναλογιστείτε το μέλλον μας...
Μην δώσετε βάση σε προπαγανδιστικές αναλύσεις για δήθεν επιτυχία και απλά διαβάστε το κείμενο το οποίο είναι σαφές και αποκαλυπτικό για το τι έρχεται.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθεί το μεταφρασμένο κείμενο:
Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που έχουν γίνει από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων είχαμε μαζί με τους Θεσμούς, έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τη νέα ελληνική κυβέρνηση και σήμερα καταλήξαμε σε κοινό έδαφος.

Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο της υπάρχουσας διευθέτησης, το αίτημα της Ελλάδας για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, η οποία διέπεται από μία σειρά δεσμεύσεων.

Ο σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της υπάρχουσας διευθέτησης (συμφωνίας), και με την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας που θα επιθεωρηθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς.

Η παράταση αυτή θα παράσχει επίσης τη γεφύρωση του χρόνου για τις συζητήσεις προς μία πιθανή επόμενη διευθέτηση (συμφωνία) μεταξύ του Eurogroup, των θεσμών και της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μία πρώτη λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων, βασισμένων στην τρέχουσα συμφωνία, έως το τέλος της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου.

Οι θεσμοί θα παράσχουν μία πρώτη άποψη για το κατά πόσον αυτά είναι επαρκή για να υπάρξει ένα έγκυρο σημείο έναρξης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Η λίστα αυτή θα διευκρινισθεί περαιτέρω και μετά θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς στα τέλη Απριλίου.

Μόνο με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτής της παρατεινόμενης συμφωνίας από τους θεσμούς θα επιτραπεί την εκταμίευση της δόσης που απομένει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τη μεταφορά των κερδών του 2014 από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (SMP). Και τα δύο χρειάζονται εκ νέου έγκριση από το Eurogroup.

Εν αναμονή της αξιολόγησης από τους θεσμούς, το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα ως απόθεμα του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και εκτός της δικαιοδοσίας τρίτου μέρους κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης της δανειακής σύμβασης (MFFA). Τα κεφάλαια αυτά θα είναι διαθέσιμα καθ όλη τη διάρκεια της επέκτασης της δανειακής σύμβασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και το κόστος των αποφάσεων. Θα αποδεσμευτούν μόνο με αίτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υπό αυτό το φως, καλοσωρίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνούμε επιπλέον ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την ισχυρή δέσμευσή τους να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ανάπτυξης και των προοπτικών απασχόλησης, διασφαλίζοντας σταθερότητα και ανθεκτικότητα του δημοσιονομικού τομέα και ενισχύοντας τη κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές υπόσχονται να χρησιμοποιήσουν με το βέλτιστο τρόπο τη συνεχιζόμενη διάθεση τεχνικής βοήθειας.

Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την αδιαμφισβήτηση δέσμευσή τους να τηρήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και έγκαιρα.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται επιπλέον να διασφαλίσουν τα πρέποντα πρωτογενή πλεονάσματα ή τα οικονομικά έσοδα που απαιτούνται για τη βιωσιμότητα του χρέους, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Οι θεσμοί θα λάβουν υπόψιν τις οικονομικές συνθήκες του 2015 για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.

Υπό το φως αυτών των δεσμεύσεων, καλωσορίζουμε ότι σε έναν αριθμό τομέων, οι προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής μπορούν να συνεισφέρουν σε μια ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από κάθε ανατροπή μέτρων ή μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές αυτές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα είχαν αρνητικές συνέπειες στους δημοσιονομικούς στόχους, στην οικονομική ανάκαμψη ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογούνται από τους θεσμούς.

Επί τη βάσει αυτού του αιτήματος των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών μ, των συμβουλών των Θεσμών και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με σκοπό να πετύχουμε μία τελική απόφαση για την επέκταση της τρέχουσας EFSF Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, για έως και 4 μήνες από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF.

Προσκαλούμε επίσης τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν αμέσως την εργασία που θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να παράσχουμε επαρκή υποστήριξη στην Ελλάδα, εωσότου κατακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά και εφόσον τιμήσει τις δεσμεύσεις της εντός του συμπεφωνημένου πλαισίου.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρατηρήσεις επί του κειμένου:
1. Καμία αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα.
2.Επιβράβευση για την μέχρι τώρα πορεία.
3.Σκοπός είναι η επιτυχής ολοκλήρωση τη υπάρχουσας συμφωνίας (μνημονίου).
4.Αναφορά μίας νεφελώδους ευελιξίας στο πρόγραμμα (μνημόνιο).
5.Η τρόϊκα βαφτίζεται ως ΘΕΣΜΟΙ.
6. Το παρών προσύμφωνο εάν τελικά γίνει συμφωνία θα αποτελέσει ΓΕΦΥΡΑ για μια νέα "συμφωνία" από τον Ιούλιο και μετά (δηλαδή Νέο μνημόνιο).
7. Επαναβεβαίωση της παρουσίας και του ρόλου του ΔΝΤ στο πρόγραμμα.
8. Παροχή προτάσεων από την Ελ. κυβέρνηση που θα πρέπει να εγκριθούν από τους θεσμούς (τρόϊκα) Άραγε θα μάθουμε αναλυτικά και εγκαίρως τις προτάσεις της κυβέρνησης;
9. Χρήματα θα εκταμιευτούν (εάν ποτέ δοθούν) στο τέλος του προγράμματος (μνημονίου) δηλαδή στο τέλος Ιουνίου, μετά από αξιολόγηση των θεσμών (τρόϊκα) και έγκριση του Eurogroup.
10. Τα χρήματα του ελληνικού ΤΧΣ (11δις) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση και δεσμεύονται στο Λουξεμβούργο υπέρ πιθανής ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των ελ. τραπεζών για το τετράμηνο της παράτασης.
11. Αδιαμφισβήτητη δέσμευση της ελ. κυβέρνησης για το ύψος του χρέους
 και την πλήρη και έγκαιρη αποπληρωμή του.
12. Δέσμευση της ελ. κυβέρνησης για διευρυμένες ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ότι ακούγαμε και βιώναμε δηλαδή τόσα χρόνια) .
13.Δέσμευση της κυβέρνησης για τα πρέποντα (δηλ. συμφωνηθέντα) πλεονάσματα με εξαίρεση το 2015 που ενδεχομένως να περιοριστεί εάν και εφόσον...
14. Δέσμευση της κυβέρνησης να μην αλλάξει-ανατρέψει τα μέχρι τώρα ληφθέντα μέτρα.
15. Δέσμευση της κυβέρνησης για μη μονομερείς ενέργειες που έχουν αντίκτυπο στη δημοσιονομική σταθερότητα, στην ανάκαμψη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, κατά την κρίση πάντα των θεσμών (τρόικας).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μιλάμε για πλήρη ήττα της ελ. κυβέρνησης και τεράστια οπισθοχώρηση από τις κόκκινες γραμμές της.

Κατά την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κ. Βαρουφάκης, ήταν εμφανής η πίεση και η αμηχανία του και εκτονώθηκε φλυαρώντας επί μακρόν με τους δημοσιογράφους.
Το προεκλογικό πρόγραμμα πάει περίπατο και όπως δήλωσε ο κ. Βαρουφάκης οι προεκλογικές εξαγγελίες είναι για βάθος τετραετίας (δηλαδή για μετά το 2016).
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού οι συντάξεις δεν θα μειωθούν έως το τέλος Ιουνίου και μετά;


Με το προσύμφωνο αυτό επαναβεβαιώθηκε ότι ή χώρα βρίσκεται και θα βρίσκεται επί μακρόν υπό επιτροπεία και με χειρότερους όρους και προϋποθέσεις λόγω του ότι η τετράμηνη παράταση εξυπηρετεί μόνο την ολιγόμηνη στήριξη των ελ. τραπεζών και αφήνει σε κενό τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.

Εξευτελιστήκαμε ως λαός και ταπεινωθήκαμε για ακόμα μία φορά από τους εταίρους μας και γελαστήκαμε όπως φαίνεται από την κυβέρνησή μας και το μόνο ουσιαστικά που κερδίσαμε είναι λεκτικές αλλαγές στην διατύπωση των κειμένων για εσωτερική κατανάλωση. 

Δυστυχώς και με μεγάλη μου λύπη οφείλω να συμφωνήσω με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ανέφερε ότι η κυβέρνηση πήγε να διαπραγματευτεί για χρηματοδότηση χωρίς μνημόνιο και συμφώνησε για μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση.

Λυπάμαι και ντρέπομαι και πιστεύω ότι η μόνη δημοκρατική λύση πριν το χάος (ανθρωπιστικό, οικονομικό, πολιτικό) που έρχεται, είναι η επικύρωση ή μη της συμφωνίας από τον ελληνικό λαό και μόνο.

Κ. Βοβολίνης