ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η καθημερινότητα συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνικότητα. Το δικαίωμα σε μια ποιοτική καθημερινότητα είναι εξόχως πολιτικό. Μέσα από το πρόταγμα της επιβίωσης «κάθε μέρα», τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας διαχέονται προς τα πίσω, στο χωροχρόνο, έως τις πολιτισμικές μας ρίζες. 

Την εποχή των Μνημονίων, της κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος και της πλήρους απαξίωσης των πάντων (αξιών κι υλικοτήτων), η καθημερινότητα των πολιτών στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Η εξυπηρέτηση του πολίτη μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί. Στις μέρες μας δεν είναι καν προφανή ούτε τα αυτονόητα. Για το λόγο αυτό η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση απευθύνει έκκληση προς όλες τις κατευθύνσεις να υπερβούμε τις αντιλειτουργικές μας κάθε είδους αυτοπεριχαρακώσεις και να συστρατευθούμε όλοι για την επίλυση των προβλημάτων. Τα προβλήματα της Αθήνας είναι τεράστια και πολύπλοκα. Διαθέτοντας τη γνώση και την ευαισθησία με πνεύμα κοινής λογικής και αγαθών προθέσεων μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. 

Ο ορθολογισμός και η κοινωνική συνείδηση είναι οι δυο άξονες της προσπάθειας μας. Με πίστη στο δίπτυχο αυτό θα εργαστούμε να στηθούν νέες δομές κι οι υπάρχουσες να γίνουν λειτουργικότερες ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα του πολίτη με αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης (ηλεκτρονικών και συμβατικών). Γνωρίζοντας σε βάθος την παθογένεια του συστήματος δηλώνουμε εξ αρχής ότι φαινόμενα αυθαιρεσίας και αναποτελεσματικότητας της διοίκησης θα πατάσσονται άμεσα. Για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και παθογένειας θα υιοθετηθούν δομές αδιαμεσολάβητης  ηλεκτρονικής σύνδεσης των πολιτών με την κεντρική διοίκηση. Η διασύνδεση αυτή θα είναι αυτόματα ορατή από την κοινωνία ώστε οι πολίτες να έχουν τη πλήρη εικόνα των προβλημάτων και να μπορούν να παρέμβουν προς πάσα κατεύθυνση.


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

9.13- Η καθημερινότητα δεν βελτιώνεται με ευχές. Η καθημερινότητα συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνικότητα. Το δικαίωμα σε μια ποιοτική καθημερινότητα είναι εξόχως πολιτικό. Με την αντιμετώπιση των πολιτικών ζητημάτων τίθεται η βάση για μια υγιή ειλικρινή πρόθεση βελτίωσης της καθημερινότητας. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Ο πολίτης αποφασίζει τι καθημερινότητα του αξίζει.